Föreningsregister

×
Information
Hej och välkommen till Köping kommuns föreningsregister!
Här finns information om registerade föreningar.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Köpings Idrottsklubb Idrottsförening Gymnastik, Idrott hillbilliesrugby.com
Köpings Idrottssällskap Idrottsförening Bandy, Fotboll, Innebandy kopingis.se
Köpings Judoklubb Idrottsförening Judo
Köpings Kammarmusikförening Kulturförening Musik
Köpings Kanotklubb Idrottsförening Kanoting www6.idrottonline.se...
Köpings Konstförening Kulturförening Konst, Utställningar kopingkonstforening....
Köpings Lions Club Hjälporganisation Hjälpverksamhet
Köpings Motorbåtsällskap Intresseorg. Båtklubb kmskoping.se
Köpings paintballförening Intresseorg. paintball
Köpings Pingstförsamling Religiös org. Hjälpverksamhet, Musik, Religion, Ungdomsverksamhet kopingpingst.se
Köpings Ridklubb Idrottsförening Hästsport kopingsridklubb.se/
Köpings Rödakorskrets Hjälporganisation Hjälpverksamhet
Köpings Scoutkår Intresseorg. Scouting kopingsscoutkar.scou...
Köpings Seglarklubb Intresseorg. Båtklubb idrottonline.se/kopi...
Köpings Simsällskap Idrottsförening Simning
Page 7/12
First Last
.... 5 6 7 8 9 ...
Next Last

Har du frågor om föreningarna eller vårt föreningsregister, kontakta bokning@koping.se 0221-256 71

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.16