Association registration

* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities

Members information - at the turn of the year
Ages Flickor Pojkar
0-6 år
7-25 år
26 år och uppåt
Pensionärer
Roles
Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Ordförande (Mandatory registration)

Sekreterare (Mandatory registration)

Kassör (Mandatory registration)

Kontaktperson (Mandatory registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Köpings kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening.
Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Genom att godkänna nedan medger jag att vår förening uppfyller kraven enligt Generella regler för föreningsstöd och bidragsberättigad förening i Köpings kommun. https://koping.se/kultur-fritid--natur/foreningar/stod-och-bidrag-till-foreningar/villkor-for-foreningar.html
Read more
Har du frågor om föreningarna eller vårt föreningsregister, kontakta bokning@koping.se 0221-256 71

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28