Föreningsregister

×
Information
Hej och välkommen till Köping kommuns föreningsregister!
Här finns information om registerade föreningar.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Modellflygklubben Jordfräsarna Intresseorg. Flyg home.koping.net/jord...
Moderata Samlingspartiet Politisk org. Politik moderat.se/koping
Munktorps LRF lokalavd. Övriga Lantbruk
Musikföreningen Chorus Kulturförening Musik
Musikföreningen Lyran Kulturförening Musik lyran.nu
SFK Mälardalens Tävlingsfiskare Idrottsförening Fiske malardalenstavlingsf...
Naturskyddsföreningen i Köping Intresseorg. Fågelskådning, Miljö naturskyddsforeninge...
Studieförbund NBV Mitt Förbund Studieverksamhet nbv.se/mitt
Näverkärrets Bygdegårdsförening Hembygdsförening Hembygdsgård
Odensvi Hembygdsförening Hembygdsförening Hembygdsgård
PRO Köping Pensionärsorg. Pensionärsverksamhet pro.se/koping
RBU i Västmanland Handikappsorg. Handikapp rbu.se/forening/rbu-...
Reumatikerföreningen i KAK Handikappsorg. Handikapp
Rädda barnen lokför. i Västra Mälardalen Hjälporganisation Hjälpverksamhet
Köpings Rödakorskrets Hjälporganisation Hjälpverksamhet
Page 11/11
First Last
.... 7 8 9 10 11

Har du frågor om föreningarna eller vårt föreningsregister, kontakta bokning@koping.se 0221-256 71

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
v 5.2.24