Föreningsregister

×
Information
Hej och välkommen till Köping kommuns föreningsregister!
Här finns information om registerade föreningar.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
SSU Västra Mälardalen Politisk org. Integration, Kultur, Nykterhet, Politik...
St Olofskören Kulturförening Musik stolofskoren.se
Stiftelsen Bertil Lindblads bil&teknik.s Intresseorg. Bil, Museum bertillindbladsstift...
Strokeföreningen Västra Mälardalen Handikappsorg. Handikapp
Studieförbund ABF Västra Västmanland Förbund Studieverksamhet v-v.abf.se
Studieförbund Bilda Svealand Förbund Studieverksamhet bilda.nu
Studieförbund NBV Mitt Förbund Studieverksamhet nbv.se/mitt
Studieförbund Studiefrämja Uppsala Västm Förbund Studieverksamhet studieframjandet.se
Studieförbundet Vuxenskolan Förbund Studieverksamhet sv.se/vastmanland
Supergympan IF Idrottsförening Gymnastik laget.se/supergympan...
Sörhamra Kulturförening Kulturförening Dans, Filmvisning, Föredrag, Kultur... sorhamra.se
Towfiq Kulturcenter i Köping Invandrarorg. Kultur
Tunadalskyrkan Religiös org. Friluftsliv, Musik, Nykterhet, Religion...
Unga Örnar Centrum Intresseorg. Ungdomsverksamhet, övrigt
Unga Örnar Köpingskretsen Intresseorg. Innebandy, Politik, Ungdomsverksamhet ungaornarkoping.se
Page 11/12

Har du frågor om föreningarna eller vårt föreningsregister, kontakta bokning@koping.se 0221-256 71

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28